Opsporing ~ Research ~ WO2-Archeologie

 Ruime ervaring met professionele apparatuur op het

 gebied van detectie en bodemsanering.


 Onze diensten :

  Opsporing van bouwafval en schroot op terreinen van particulieren en bedrijven.

  Opsporen van metaal in de land- en tuinbouw.

  Assistentie en detectie bij archeologische onderzoeken en opgravingen.

  Opsporing van grote objecten: rijplaten, olietanks, etc.

  Localiseren van kabels, leidingen, pijpleidingen en ondergrondse bliksemafleiders.

  Opsporing van zoekgeraakte metalen of bezittingen in ondiep water.

  Localisatie van munitiedelen of bomscherven in bosgebied en/of akkers.

  Localisatie van munitiedelen of taktisch schroot bij bodemsaneringsprojecten.